SNS소식

미디어

SNS소식
전체 316
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
246
크루팩토리 세한항공 학과체험
별하 | 2022.04.11 | 추천 1 | 조회 1427
별하 2022.04.11 1 1427
245
세한대학교 항공서비스학과XCREW FACTORY 학과체험
별하 | 2022.04.09 | 추천 1 | 조회 1521
별하 2022.04.09 1 1521
244
세한항공 개강이벤트
별하 | 2022.04.04 | 추천 2 | 조회 1224
별하 2022.04.04 2 1224
243
당진 정장 무료 대여 '나래 옷장'
별하 | 2022.03.29 | 추천 1 | 조회 1147
별하 2022.03.29 1 1147
242
세한항공 토익 비교과
별하 | 2022.03.28 | 추천 1 | 조회 1133
별하 2022.03.28 1 1133
241
세한항공 바리스타 실습실 리모델링
별하 | 2022.03.21 | 추천 1 | 조회 1182
별하 2022.03.21 1 1182
240
세한항공 개강 Look Book
별하 | 2022.03.14 | 추천 0 | 조회 1298
별하 2022.03.14 0 1298
239
2022 세한항공 신입생 OT
별하 | 2022.03.07 | 추천 0 | 조회 1047
별하 2022.03.07 0 1047
238
22학번 새내기들을 위한 학교생활 꿀팁 대공개
별하 | 2022.02.28 | 추천 0 | 조회 813
별하 2022.02.28 0 813
237
세한 브이로그 기숙사 짐 같이 싸자
별하 | 2022.02.23 | 추천 0 | 조회 819
별하 2022.02.23 0 819